Ennen vaihtoa

Kohteeseen tutustuminen

Hanki tietoa kohdemaasta, kaupungista sekä työ/opiskelupaikastasi mahdollisimman monesta lähteestä.

Asuminen

Hae asuntoa kohdekaupungista mahdollisimman hyvissä ajoin. Kv-koordinaattori voi olla apuna asunnon etsimisessä.

Vaihdon rahoitus:

Vaihtoon lähtevälle opiskelijalle myönnetään Erasmus+ – hankkeesta apuraha. Summa määräytyy matkan keston, matkustusetäisyyden ja kohdemaan kalleuden mukaan. Opiskelija sitoutuu lähtemään ulkomaille apurahasopimuksessa sovitun ajan. Matkan voi keskeyttää vakavan sairastumisen vuoksi, mikäli sairaus vaatii hoitoa kotimaassa. Tällöin vaaditaan sairastumisesta ja jakson keskeytyksestä lääkärintodistus.

Lisäksi kannattaa aina ottaa yhteys Kelaan ja tarkistaa mahdollisuus korotettuun opintorahaan ja asumistukeen. Pyydettäessä kansainvälisyysvastaava voi kirjoittaa Kelaa varten todistuksen siitä, että opiskelija suorittaa ulkomailla opintoja, jotka sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Vakuutukset, terveys ja turvallisuus

Onnistuneen ulkomaanjakson varmistamiseksi matkaan on valmistauduttava myös terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta. Jokaisella Eurooppaan matkustavalla opiskelijalla on oltava lompakossaan Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin voi tilata maksutta Kelasta, ja se tulee 1-2 viikossa suoraan kotiin postissa. Kortti oikeuttaa opiskelijan saamaan samaa sairaanhoitoa samalla hinnalla kuin maassa asuvat henkilöt. Kohdemaan terveydenhuoltojärjestelmästä riippuen hoito voi olla  kokonaan ilmaista tai siitä täytyy maksaa omavastuuosuus.

Opiskelijat ovat vakuutettuja työpaikoilla ja oppilaitoksissa myös ulkomailla. Ennen matkaa on käy tapaamassa terveydenhoitajaa ja selvitä esim. matkalla tarvittavat rokotukset.  Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla pitää olla mukanaan rikosrekisteri ote englanniksi tai kohdemaan kielellä.

Vaihtoon lähtevän tulee tehdä matkustusilmoitus ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi. Tärkeistä asiakirjoista on hyvä olla mukana kopio ja jättää läheiselle myös kopiot matkustusasiakirjoista katoamisen varalta.

Ulkomaan jakson asiakirjat

Ulkomaan jaksoa varten tehdään Training Agreement –sopimus ulkomaisen yhteistyökumppanin, oppilitoksen ja opiskelijan kesken. Sopimuksen sisältöä ja jakson tavoitteita suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa. Jakson aikana voi tapahtua myös arkioppimista tai muuta ei- suunniteltua oppimista, jota voidaan tunnistaa ja tunnustaa vaihtojakson jälkeen.

Opiskelijoiden ulkomaanjaksojen aikana hankitusta osaamisesta on tärkeä saada arviointi kohdemaan edustajalta. Kansainvälisen yhteistyökumppanin edustaja antaa arvioinnin siitä, onko opiskelija oppinut ne asiat, jotka oppimissopimukseen on kirjattu.

Arvioinnissa voidaan käyttää englanninkielistä arviointilomaketta. Ulkomailla hankittua osaamista kuvataan Europass- liikkuvuustodistuksessa (Europass Mobility).  Jokainen vaihtoon lähtijä saa mukaan esitäytetyn liikkuvuustodistuksen.