Sinäkö vaihtoon ulkomaille?

Riittävä kielitaito

Kielitaitovaatimukset vaihtelevat riippuen kohteesta.  Yleisin kielitaitovaatimus on englannin kielen taito ja rohkeus käyttää kieltä aktiivisesti.   Jos kohdemaan äidinkieli on joku muu kuin englanti, on tärkeää hankkia perustiedot maan kielestä.

Motivaatio ja tavoitteet

Opiskelumotivaatio, opintojen eteneminen  ja aktiivinen ote opiskeluun ovat tärkeimmät ominaisuudet ulkomaan vaihtoon lähtevillä opiskelijoilla. Menestys opinnoissa antaa myös suuntaa siihen, onko opiskelijalla valmiuksia lähteä ulkomaille opiskelemaan.

Rohkeus kertoa itsestään, koulutuksestaan ja Suomesta

Opiskelija joutuu ulkomaanjakson aikana tilanteisiin, joissa pitää osata kertoa omasta kotimaasta, koulutuksesta, ilmastosta tai kulttuurista. Näihin tilanteisiin on hyvä  varautua.

Hyvät vuorovaikutustaidot

Ulkomaille lähtevä opiskelija on kohtelias ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kunnioittaa ja ymmärtää erilaisuutta ja eri kulttuureja. Ulkomailla ollessa jokainen meistä edustaa omaa oppilaitostaan sekä kotimaata ja toimii kohteliaasti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.

Itseohjautuvuus ja epätietoisuuden sietokyky

Ulkomaanjakson onnistumisen kannalta tärkeitä seikkoja ovat oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus. Kaikki ei reissussa mene aina suunnitelmien mukaan tai kuten Suomessa on totuttu, eikä kaikkeen voi millään varautua etukäteen.

Seuraa hanketta instagramissa: