Vaihtojakson jälkeen:

Palattuaan kotimaahan opiskelija käy palautekeskustelun kansainvälisyysvastaavan ja tutor opettajan kanssa. Palautekeskustelussa keskustellaan vaihtojakson sisällöstä ja onnistumisesta. Opiskelija tuo matkalta saadut dokumentit. Keskustelun ja dokumenttien pohjalta tunnistetaan ja tunnustetaan ulkomailla hankittu osaaminen.

Opiskelijan on palautettava seuraavat asiakirjat allekirjoitettuna:

Training Agreement – koulutussopimus (alkuperäinen)
Europass Mobility liikkuvuustodistus (kopio)
Arviointilomake (kopio)

Lisäksi opiskelijan tehtävänä on laatia vapaamuotoinen matkaraportti. Raportti voi olla blogin, videopäiväkirjan, Powerpointin, päiväkirjan tms. muodossa.

Opiskelijan velvollisuus on täyttää Mobility tool – raportti 14 päivän kuluessa kotimaahan saapumisen jälkeen. Raportissa opiskelija arvioi vaihdon onnistumista ja apurahan riittävyyttä.